عوامل موثر بر دقت ابعادی قطعات مهر زنی فلزی

قطعات مختلف مهر زنی فلزی الزامات متفاوتی برای دقت دارند.تا زمانی که نیازهای دقت مشتریان را برآورده کنیم و هزینه های تولید را به طور جامع در نظر بگیریم، می توانیم قطعات مهر زنی واجد شرایط را تولید کنیم.عوامل موثر بر دقت ابعادی قطعات مهر زنی فلزی باید برای همه شناخته شود.بیایید با هم نگاهی به آن بیندازیم.

محصولات مهر زنی فلز قطعات مهر زنی فلز

دقت ابعادی قطعات مهر زنی فلزی به تفاوت بین اندازه واقعی قطعات مهر زنی و اندازه اصلی اشاره دارد.هرچه این اختلاف کمتر باشد، دقت ابعادی قطعات مهر زنی فلزی بالاتر است.

عوامل تأثیرگذار به شرح زیر است:

1. دقت ساخت قالب مهر زنی فلزی. به طور کلی، اکثر قطعات قالب با سیم متوسط ​​پردازش می شوند.اگر مشتری به قطعات مهر زنی با دقت بالا نیاز دارد، باید از پردازش سیم آهسته استفاده کند

2. شکاف قالب مقعر و محدب.

3. بازیابی الاستیک مواد پس از مهر زنی. خواص مواد مختلف متفاوت است، که بر برش، زاویه و سوراخ قطعات مهر زنی تاثیر می گذارد.

4. عوامل در فرآیند تولید، مانند موقعیت نادرست، خواص مواد ناپایدار، فشار متفاوت فشار، سرعت مهر زنی و غیره.

اخبار

می توان آن را به دو دسته تقسیم کرد: درجه دقیق و درجه معمولی.درجه معمولی دقتی است که می توان با روش های اقتصادی تر به دست آورد و درجه دقیق دقتی است که می توان با فناوری مهر زنی به دست آورد.

کیفیت سطح قطعات مهر زنی فلزی نباید بالاتر از کیفیت سطحی مواد اولیه باشد، در غیر این صورت برای دستیابی به آن نیاز به افزایش پردازش بعدی دارد که باعث افزایش هزینه تولید می شود.


زمان ارسال: ژوئیه-26-2022
را